Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ Đăng ký
16 THỦ TỤC 25: CẤP PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN. Báo chí 3 Đăng ký
17 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3 Đăng ký
18 THỦ TỤC 27: CHO PHÉP HỌP BÁO Báo chí 4 Đăng ký
19 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3 Đăng ký
20 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3 Đăng ký
21 THỦ TỤC 3: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3 Đăng ký
22 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 3 Đăng ký
23 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3 Đăng ký
24 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN Xuất bản 3 Đăng ký
25 THỦ TỤC 7: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN. Xuất bản 3 Đăng ký
26 THỦ TỤC 8: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Xuất bản 3 Đăng ký
27 THỦ TỤC 9: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ TRÌNH BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN. Xuất bản 3 Đăng ký
28 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP IN GIA CÔNG XUẤT BẢN PHẨM CHO NƯỚC NGOÀI. Xuất bản 3 Đăng ký
29 THỦ TỤC 11: CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3 Đăng ký
30 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP TỔ CHỨC TRIỂN LÃM, HỘI CHỢ XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 3 Đăng ký