Soạn tin nhắn theo cú pháp TTHC <Số hồ sơ>  gửi về tổng đài  8188

Loading...

  Đang tải danh sách...

Tìm thấy tổng số 11 hồ sơ

#
Số hồ sơ
Thủ tục thực hiện
Người nộp
Tình trạng hồ sơ
1
00.15.H54.2018.08.20.003
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (Xuất bản sản phẩm dưới dạng sách).Sổ tay sinh viên
 • PHẠM ANH TUẤN (034077004712)
 • - Ngày nộp: 20/08/2018 16:58:28
 • - Ngày tiếp nhận: 20/08/2018 16:58:28
 • - Ngày dự kiến trả: 29/08/2018 17:00:00
 • - Ngày có kết quả: 28/08/2018 07:29:51
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.08.20.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT
2
00.25.H54.2018.09.26.046
 • - Về việc: Đăng ký lại kết hôn
 • NGUYỄN QUỐC VIỆT
 • - Ngày nộp: 26/09/2018 16:23:17
 • - Ngày tiếp nhận: 26/09/2018 16:23:17
 • - Ngày dự kiến trả: 28/09/2018 07:00:00
 • - Ngày có kết quả: 26/09/2018 16:26:08
  Hồ sơ 00.25.H54.2018.09.26.046 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại UBND Xã Thái Thịnh
3
502301180600027
 • - Về việc: Thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
 • VŨ TRỌNG THỂ (151612094)
 • - Ngày nộp: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày tiếp nhận: 20/06/2018 15:08:39
 • - Ngày dự kiến trả: 26/06/2018 15:12:11
 • - Ngày có kết quả: 20/06/2018 15:12:55
  Hồ sơ 502301180600027 đang tạm dừng với nội dung: ABC
4
00.15.H54.2018.10.02.001
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản bản tin
 • NGUYỄN HÀM VINH (152242686)
 • - Ngày nộp: 02/10/2018 09:24:26
 • - Ngày tiếp nhận: 02/10/2018 09:24:26
 • - Ngày dự kiến trả: 23/10/2018 09:24:26
 • - Ngày có kết quả: 13/10/2018 07:56:34
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.10.02.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT
5
00.20.H54.2018.10.09.003
 • - Về việc: Công nhận “Thôn văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Khu phố văn hoá”.
 • NGUYỄN TƯỜNG THƯ (151148951)
 • - Ngày nộp: 09/10/2018 15:00:14
 • - Ngày tiếp nhận: 09/10/2018 15:00:14
 • - Ngày dự kiến trả: 16/10/2018 15:00:14
 • - Ngày có kết quả: 12/10/2018 13:38:35
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.09.003 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
6
00.19.H54.2018.10.11.006
 • - Về việc: Cấp bản sao trích lục hộ tịch
 • PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG
 • - Ngày nộp: 11/10/2018 16:17:31
 • - Ngày tiếp nhận: 11/10/2018 16:17:31
 • - Ngày dự kiến trả: 15/10/2018 16:00:00
 • - Ngày có kết quả: 12/10/2018 08:15:39
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.11.006 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
7
00.20.H54.2018.10.10.002
 • - Về việc: Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
 • TVVV
 • - Ngày nộp: 10/10/2018 08:49:53
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2018 08:49:53
 • - Ngày dự kiến trả: 31/10/2018 08:49:53
 • - Ngày có kết quả: 10/10/2018 11:25:43
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.10.002 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
8
00.20.H54.2018.10.10.008
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • NGÔ MINH THUẦN
 • - Ngày nộp: 10/10/2018 09:16:40
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2018 09:16:40
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 09:16:40
 • - Ngày có kết quả: 10/10/2018 09:25:18
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.10.008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
9
00.20.H54.2018.10.10.009
 • - Về việc: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • BÙI VĂN TOÀN
 • - Ngày nộp: 10/10/2018 09:18:14
 • - Ngày tiếp nhận: 10/10/2018 09:18:14
 • - Ngày dự kiến trả: 24/10/2018 09:18:14
 • - Ngày có kết quả: 10/10/2018 09:24:26
  Hồ sơ 00.20.H54.2018.10.10.009 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
10
00.19.H54.2018.10.05.008
 • - Về việc: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.
 • PHÙNG VĂN MINH
 • - Ngày nộp: 05/10/2018 15:03:39
 • - Ngày tiếp nhận: 05/10/2018 15:03:39
 • - Ngày dự kiến trả: 19/10/2018 15:03:39
 • - Ngày có kết quả: 09/10/2018 08:32:37
  Hồ sơ 00.19.H54.2018.10.05.008 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả
11
00.15.H54.2018.09.28.001
(Nộp online)
 • - Về việc: Cấp giấy phép xuất bản bản tin
 • Nguyễn Thị Quế (151277698)
 • - Ngày nộp: 01/10/2018 09:31:10
 • - Ngày tiếp nhận: 01/10/2018 09:31:10
 • - Ngày dự kiến trả: 22/10/2018 09:31:10
 • - Ngày có kết quả: 05/10/2018 09:04:46
  Hồ sơ 00.15.H54.2018.09.28.001 đã giải quyết trước hạn. Vui lòng đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả sở TT&TT