CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 16 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.001662.000.00.00.H54 Đăng ký khai thác nước dưới đất (TTHC cấp huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
2 1.001645.000.00.00.H54 Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh; dự án đầu tư xây dựng hồ chứa, đập dâng trên sông suối nội tỉnh thuộc trường hợp phải xin phép; công trình khai thác, sử dụng nước mặt (không phải là hồ chứa, đập dâng) sử dụng nguồn nước nội tỉnh với lưu lượng khai thác từ 10 m3 /giây trở lên; công trình khai thác, sử dụng nước dưới đất (gồm một hoặc nhiều giếng khoan, giếng đào, hố đào, hành lang, mạch lộ, hang động khai thác nước dưới đất thuộc sở hữu của một tổ chức, cá nhân và có khoảng cách liền kề giữa chúng không lớn hơn 1.000 m) có lưu lượng từ 12.000 m3 /ngày đêm trở lênới các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
3 1.008603.000.00.00.H54 Kê khai, thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
4 1.009486.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
5 1.009482.000.00.00.H54 Công nhận khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
6 1.009484.000.00.00.H54 Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
7 1.010723.000.00.00.H54 Cấp giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
8 1.010726.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
9 2.000381.000.00.00.H54 Thủ tục giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
10 1.009483.000.00.00.H54 Giao khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
11 1.009485.000.00.00.H54 Trả lại khu vực biển cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
12 1.010724.000.00.00.H54 Cấp đổi giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
13 1.010725.000.00.00.H54 Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường (cấp Huyện) Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
14 1.000798.000.00.00.H54 Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường
15 2.000395.000.00.00.H54 Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện Cấp Quận/Huyện Tài nguyên & môi trường