Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Bình
Địa chỉ:

Quảng trường 14-10, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273.736.799
Fax:  
E-mail:

tthcc@thaibinh.gov.vnHiển thị Google Map TT HCC