Mức độ 4  Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn

Ký hiệu thủ tục: 1.000266.000.00.00.H54
Lượt xem: 607
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện UBND tỉnh Thái Bình
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Dạy nghề
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh sau 10 ngày làm việc.

 • Dịch vụ bưu chính
 • 20 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Số: 143/2016/NĐ-CP

 • 27/11/2014 Số: 74/2014/QH13

 • Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh.

 • Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu với các quy định hiện hành: + Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả; + Nếu không đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộithẩm định hồ sơ chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

 • Bước 4: Quyết định chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp. Sở Lao động - Thương binh và Xã hộitrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn.

 • Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
a) Đối với trường hợp bị chấm dứt hoạt động Văn bản đề nghị chấm dứt hoạt động phân hiệu trường trung cấp của cơ quan có thẩm quyền, trong đó nêu rõ lý do bị chấm dứt và kèm theo một trong các văn bản sau đây: - Kết luận thanh tra, kiểm tra đối với hành vi vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. - Quyết định đình chỉ hoạt động đào tạo của cơ quan có thẩm quyền đối với hành vi hết hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. - Biên bản kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ quan chủ quản đối với trường hợp không triển khai hoạt động đào tạo sau thời gian 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. b) Đối với trường hợp đề nghị chấm dứt Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản hoặc tổ chức đề nghị thành lập trường cao đẳng, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt hoạt động và phương án chấm dứt hoạt động. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

a) Phân hiệu của trường trung cấp bị chấm dứt trong các trường hợp sau: - Vi phạm các quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng. - Hết hạn đình chỉ hoạt động đào tạo mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc bị đình chỉ. - Không triển khai hoạt động đào tạo sau thời hạn 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. b) Phân hiệu của trường trung cấp được chấm dứt hoạt động theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường trung cấp.