Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND huyện Vũ Thư
UBND huyện Vũ Thư
 • Điện thoại: 02273.826.379
Logo Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: 02273.604.555
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: 0981956736
Logo UBND huyện Đông Hưng
UBND huyện Đông Hưng
 • Điện thoại: 02273.851.233
Logo UBND huyện Hưng Hà
UBND huyện Hưng Hà
 • Điện thoại: 02273.954.678
Logo UBND huyện Kiến Xương
UBND huyện Kiến Xương
 • Điện thoại: 02273.821.666
Logo UBND huyện Quỳnh Phụ
UBND huyện Quỳnh Phụ
 • Điện thoại: 02273.863.689
Logo Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
Văn phòng UBND tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.736.799
Logo UBND huyện Tiền Hải
UBND huyện Tiền Hải
 • Điện thoại: 02276.525.888
Logo UBND TP Thái Bình
UBND TP Thái Bình
 • Điện thoại: 02273.500.975
Logo UBND huyện Thái Thụy
UBND huyện Thái Thụy
 • Điện thoại: 02273.853.308