Mức độ 3  Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Ký hiệu thủ tục: 2.000135.000.00.00.H54
Lượt xem: 675
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  05 ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 5 Ngày

  05 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội Số: 103/2017/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Số: 140/2018/NĐ-CP

 • + Bước 1: Cơ sở có nhu cầu đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định gửi đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

 • + Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 • + Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức cá nhân đăng ký thay đổi biết và nêu rõ lý do.

 • + Bước 4: Cơ sở nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở. - Bản photocopy đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp. Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

Cơ sở trợ giúp xã hội có nhu cầu thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc cấp lại giấy chứng nhận.