Mức độ 4  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp

Ký hiệu thủ tục: 2.000051.000.00.00.H54
Lượt xem: 564
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 09 Ngày

  09 ngày làm việc

 • Dịch vụ bưu chính
 • 09 Ngày

  09 ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép hoạt động được cấp lại hoặc điều chỉnh nội dung
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • QUY ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ VÀ QUẢN LÝ CÁC CƠ SỞ TRỢ GIÚP XÃ HỘI Số: 103/2017/NĐ-CP

 • + Bước 1: Cơ sở đề nghị cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 • + Bước 2: Cơ sở nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức cá nhân hoàn thiện, bổ sung.

 • + Bước 3:Sở Lao động Thương binh và Xã hội thẩm định các điều kiện để cấp giấp phép hoạt động.

 • + Bước 4: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm cấp lại hoặc điều chỉnh giấy phép hoạt động.

 • + Bước 5: Cơ sở nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua đường bưu điện.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy phép. - Giấy phép hoạt động. - Giấy tờ chứng minh thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Khi thay đổi tên gọi, địa chỉ trụ sở, người đứng đầu, loại hình cơ sở, nhiệm vụ và địa bàn hoạt động, cơ sở phải làm thủ tục đề nghị điều chỉnh giấy phép. Trường hợp thay đổi hình thức tổ chức, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập phải làm thủ tục đề nghị cấp lại giấy phép hoạt động. - Khi giấy phép hoạt động bị mất, bị hư hỏng thì cơ sở phải đề nghị cấp lại giấy phép.