CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1982 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 BVMT_01 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Bảo vệ môi trường
2 DAU_TU_01 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư
3 LAODONG_01 Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Lao động
4 3.000019.000.00.00.H54 Khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong Khu kinh tế Quản lý công sản
5 TMQT_01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Khu kinh tế và các khu công nghiệp Thương Mại Quốc Tế
6 XAYDUNG_01 Thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở Xây dựng
7 Thủ tục 1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh Thanh tra
8 BHXH_01 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm xã hội
9 CONDAU_01 Đăng ký mẫu con dấu mới Cấp, quản lý con dấu
10 PCCC_01 Thủ tục thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy (Đối với dự án, công trình quy định tại phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ) Phòng cháy và chữa cháy
11 QLNNDT_01 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để kinh doanh một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
12 Thủ tục 01 Cấp điện mới từ lưới điện hạ áp (220/380V) Dịch vụ cung cấp điện mới
13 Thủ tục 02 Cấp điện mới từ lưới điện trung áp( cấp điện áp 10kV,22kV,35kV) Dịch vụ cung cấp điện mới
14 Thủ tục 01_DVHT Tra cứu thông tin Các dịch vụ hỗ trợ
15 Thủ tục 02_DVHT Tư vấn sử dụng điện Các dịch vụ hỗ trợ