CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 01_QĐ1306 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
2 Thủ tục 1 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản
3 Thủ tục 2 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản
4 Thủ tục 3 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
5 Thủ tục 4 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
6 Thủ tục 5 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản
7 Thủ tục 6 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
8 Thủ tục 7 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Xuất bản
9 Thủ tục 8 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Xuất bản
10 Thủ tục 10 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Xuất bản
11 Thủ tục 11 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
12 Thủ tục 12 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Xuất bản
13 Thủ tục 14 Cấp giấy xác nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Xuất bản
14 Thủ tục 15 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
15 Thủ tục 16 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản