CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 14 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.008201.000.00.00.H54 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
2 1.004235.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản
3 2.001584.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm. Xuất bản
4 1.003729.000.00.00.H54 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Xuất bản
5 1.003114.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Xuất bản
6 2.001744.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in Xuất bản
7 2.001740.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động cơ sở in Xuất bản
8 2.001737.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. Xuất bản
9 2.001732.000.00.00.H54 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu. Xuất bản
10 2.001564.000.00.00.H54 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài. Xuất bản
11 1.003725.000.00.00.H54 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Xuất bản
12 1.003483.000.00.00.H54 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm. Xuất bản
13 1.004153.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in Xuất bản
14 1.003868.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Xuất bản