CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 15 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.008201.000.00.00.H54 Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
2 2.001584.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
3 1.003729.000.00.00.H54 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
4 1.003114.000.00.00.H54 Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
5 2.001744.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản
6 2.001740.000.00.00.H54 Đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản
7 2.001737.000.00.00.H54 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in (cấp địa phương) Xuất bản
8 2.001732.000.00.00.H54 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất bản
9 2.001564.000.00.00.H54 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài (cấp địa phương) Xuất bản
10 1.003725.000.00.00.H54 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất bản
11 1.003483.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
12 2.001728.000.00.00.H54 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu (cấp địa phương) Xuất bản
13 1.004153.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất bản
14 2.001594.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất bản
15 1.003868.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất bản