CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 33 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 1.001622.000.00.00.H54 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
2 1.004515.000.00.00.H54 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
3 1.004555.000.00.00.H54 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4 1.005097.000.00.00.H54 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
5 1.005099.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
6 2.001842.000.00.00.H54 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 1.001639.000.00.00.H54 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học) Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 1.004439.000.00.00.H54 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 1.004440.000.00.00.H54 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 1.004442.000.00.00.H54 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
11 1.004444.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
12 1.004475.000.00.00.H54 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 1.004494.000.00.00.H54 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
14 1.004552.000.00.00.H54 Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 1.004563.000.00.00.H54 Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân