CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.003006.000.00.00.H54 Công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế Quản lý trang thiết bị y tế
2 1.003029.000.00.00.H54 Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A Sở Y tế Quản lý trang thiết bị y tế
3 1.003039.000.00.00.H54 Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D Sở Y tế Quản lý trang thiết bị y tế
4 2.000985.000.00.00.H54 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế Sở Y tế Quản lý trang thiết bị y tế
5 2.000982.000.00.00.H54 Điều chỉnh thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D Sở Y tế Quản lý trang thiết bị y tế