CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 39 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 XD_08 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Kinh tế Hạ tầng
17 GTVT_08 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác. Kinh tế Hạ tầng
18 CONGTHUONG_09 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Kinh tế Hạ tầng
19 CÔNG THƯƠNG 09 Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địabàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình. Kinh tế Hạ tầng
20 XD_09 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện Kinh tế Hạ tầng
21 1.003930.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Loại phương tiện có động cơ tổng công suất máy chính từ 05 sức ngựa đến 15 sức ngựa hoặc có sức chở từ 05 người đến 12 người của tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn quản lý) Kinh tế Hạ tầng
22 1.004002.000.00.00.H54 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Kinh tế Hạ tầng
23 1.005040.000.00.00.H54 Xác nhận trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa địa phương. Kinh tế Hạ tầng
24 ĐTNĐ -05 Xoá Giấy đăng ký phương tiện Kinh tế Hạ tầng
25 1.004047.000.00.00.H54 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Kinh tế Hạ tầng
26 1.004088.000.00.00.H54 Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa Kinh tế Hạ tầng
27 CÔNG THƯƠNG 10 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình Kinh tế Hạ tầng
28 CÔNG THƯƠNG 11 Cấp lại Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên địa bàn các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Bình Kinh tế Hạ tầng
29 GTVT_08_HUYEN Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào hệ thống đường huyện đang khai thác Kinh tế Hạ tầng
30 CÔNG THƯƠNG 12 CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỬA HÀNG BÁN LẺ LPG CHAI Kinh tế Hạ tầng