CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 33 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
16 1.005106.000.00.00.H54 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
17 1.006390.000.00.00.H54 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
18 1.006444.000.00.00.H54 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
19 1.006445.000.00.00.H54 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20 2.001809.000.00.00.H54 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
21 2.001818.000.00.00.H54 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lâp trường) Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
22 2.001914.000.00.00.H54 Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
23 1.008950.000.00.00.H54 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
24 1.008951.000.00.00.H54 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25 2.002483.000.00.00.H54 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
26 1.008724.000.00.00.H54 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
27 1.008725.000.00.00.H54 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
28 2.002481.000.00.00.H54 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở. Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
29 2.001904.000.00.00.H54 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 2.002482.000.00.00.H54 Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân