CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 33 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
31 3.000182.000.00.00.H54 Tuyển sinh trung học cơ sở Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
32 1.005092.000.00.00.H54 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
33 1.005108.000.00.00.H54 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc trung học cơ sở Cấp Quận/Huyện Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân