Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
68.443
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
64.046
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 13/04/2024 12:50:51

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 13/04/2024 12:50:51

Số lượt truy cập
11230427
Đang online: 1
Hôm qua: 0
Tháng trước: 0
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 10.720 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 12.455 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 10.390 hồ sơ
 • Quá hạn 2.065 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  83,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.264 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.810 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.322 hồ sơ
 • Quá hạn 488 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 13.218 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.439 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.360 hồ sơ
 • Quá hạn 79 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.139 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.904 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.660 hồ sơ
 • Quá hạn 244 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.256 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.600 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.425 hồ sơ
 • Quá hạn 175 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.645 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.104 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.823 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.296 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.432 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.173 hồ sơ
 • Quá hạn 259 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.104 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.950 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.796 hồ sơ
 • Quá hạn 154 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.712 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.940 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.760 hồ sơ
 • Quá hạn 180 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.067 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.116 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.723 hồ sơ
 • Quá hạn 393 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.118 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.976 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.715 hồ sơ
 • Quá hạn 261 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.655 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.690 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.587 hồ sơ
 • Quá hạn 103 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  99,5% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN