Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Hồ sơ tiếp nhận
244.460
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
237.026
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 09/12/2023 05:41:45

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2023

thời gian cập nhật số liệu: 09/12/2023 05:41:45

Số lượt truy cập
10927982
Đang online: 8
Hôm qua: 18916
Tháng trước: 249019
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 5.679 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 5.493 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 5.456 hồ sơ
 • Quá hạn 37 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.646 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.119 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.838 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.297 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.444 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.185 hồ sơ
 • Quá hạn 259 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.115 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.967 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.813 hồ sơ
 • Quá hạn 154 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.734 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.943 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.763 hồ sơ
 • Quá hạn 180 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.068 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.122 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.729 hồ sơ
 • Quá hạn 393 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 24.121 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.977 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.716 hồ sơ
 • Quá hạn 261 hồ sơ
 • Tháng
  6/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.656 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.690 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.587 hồ sơ
 • Quá hạn 103 hồ sơ
 • Tháng
  5/2023
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.136 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.873 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.754 hồ sơ
 • Quá hạn 119 hồ sơ
 • Tháng
  4/2023
  99,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.474 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.406 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.228 hồ sơ
 • Quá hạn 1.178 hồ sơ
 • Tháng
  3/2023
  94,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 18.386 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 17.233 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 16.724 hồ sơ
 • Quá hạn 509 hồ sơ
 • Tháng
  2/2023
  97,0% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 11.989 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.676 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.229 hồ sơ
 • Quá hạn 447 hồ sơ
 • Tháng
  1/2023
  96,7% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện
Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN