Tình hình xử lý hồ sơ năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
149.487
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
145.021
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 25/07/2024 15:30:49

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 25/07/2024 15:30:49

Số lượt truy cập
11240999
Đang online: 1
Hôm qua: 257
Tháng trước: 3279
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 23.734 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.333 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 23.064 hồ sơ
 • Quá hạn 269 hồ sơ
 • Tháng
  7/2024
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.417 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.666 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.598 hồ sơ
 • Quá hạn 68 hồ sơ
 • Tháng
  6/2024
  99,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.372 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 25.078 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.880 hồ sơ
 • Quá hạn 198 hồ sơ
 • Tháng
  5/2024
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 20.701 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.732 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.584 hồ sơ
 • Quá hạn 2.148 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  90,6% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.264 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 22.793 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.318 hồ sơ
 • Quá hạn 475 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 13.220 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 13.434 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 13.355 hồ sơ
 • Quá hạn 79 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  99,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.143 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.904 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.661 hồ sơ
 • Quá hạn 243 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 22.256 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 21.599 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 21.425 hồ sơ
 • Quá hạn 174 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  99,2% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 23.645 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 23.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 22.821 hồ sơ
 • Quá hạn 281 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.296 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.430 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.173 hồ sơ
 • Quá hạn 257 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 21.104 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 20.950 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 20.796 hồ sơ
 • Quá hạn 154 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 25.712 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 24.940 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 24.760 hồ sơ
 • Quá hạn 180 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  99,3% đúng hạn
Giới thiệu

Cổng dịch vụ công trực tuyến

Là nơi thực hiện chức năng "Một cửa điện tử" cho phép tiếp nhận, xử lý, chuyển trả kết quả cũng như tra cứu về tình trạng xử lý hồ sơ Thủ tục hành chính các cơ quan nhà nước Tỉnh thành

Dịch vụ công trực tuyến

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến một phần

Là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến toàn trình

Là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng. Việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

PHÍ DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT HỒ SƠ QUA DỊCH VỤ BƯU ĐIỆN

Phí bưu điện

 

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN