Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Làm sao để biết được thông tin, kết quả xử lý hồ sơ của mình? - Dịch vụ “Tra cứu tình trạng hồ sơ qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử” là dịch vụ giúp cá nhân, tổ chức theo dõi được tình hình xử lý hồ sơ 24h/7 ngày.
- Cách thực hiện dịch vụ:
Bước 1: Truy cấp vào trang web Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Lạng Sơn theo địa chỉ http://dichvucong.thaibinh.gov.vn/.
Bước 2: Chọn chức năng “Tra cứu hồ sơ”.
Bước 3: Thực hiện tra cứu theo các bước như được hướng dẫn tại màn hình “Tra cứu thông tin hồ sơ trực... Xem thêm
06/10/2022
2 Giấy tờ, văn bản đủ cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính Theo điều 18 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
Giấy tờ, văn bản làm cơ sở để chứng thực bản sao từ bản chính
1. Bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp.
2. Bản chính giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
18/03/2022
3 Thế nào là giấy tờ bản chính? Theo khoản 5 điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
. “Bản chính” là những giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp lần đầu, cấp lại, cấp khi đăng ký lại; những giấy tờ, văn bản do cá nhân tự lập có xác nhận và đóng dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
12/02/2023
4 Cơ quan nào có thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử? Theo Điều 41 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015
Thẩm quyền đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử
1. Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi đã đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây thực hiện đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử.
2. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai tử trước đây được đăng ký tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì việc đăng ký lại khai sinh, kết hôn, khai tử do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trên thực hiện.
3. Trường hợp khai sinh, kết hôn, khai t... Xem thêm
08/02/2022
5 Dịch vụ công trực tuyến là gì? Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng. 06/04/2023
6 Thế nào là bản sao giấy tờ? Theo khoản 6 điều 2 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015
“Bản sao” là bản chụp từ bản chính hoặc bản đánh máy có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung ghi trong sổ gố
22/03/2022
7 Hồ sơ đăng ký đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài gồm những gì? Thành phần hồ sơ:
Giấy tờ phải xuất trình:
1. Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký khai sinh;
2. Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký khai sinh.
3. Giấy chứng nhận kết hôn nếu cha, mẹ đã đăng ký kết hôn.
4. Trường hợp trẻ em sinh ra ở nước ngoài về cư trú t... Xem thêm
02/02/2022
8 Bố tôi mất, tôi muốn đăng ký khai tử thì phải chuẩn bị những giấy tờ nào và phải thực hiện như thế nào? Anh /chị phải đến UBND cấp xã nơi cư trú cuối cùng của bố anh /chị thực hiện việc đăng ký khai tử. Nếu không xác định được nơi cư trú cuối cùng của bố anh /chị thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bố anh /chị chết hoặc phát hiện thi thể thực hiện việc đăng ký khai tử. Giấy tờ phải xuất trình- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của anh /chị - là ng... Xem thêm 01/01/2022