CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 7 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
1 2.001765.000.00.00.H54 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
2 1.003384.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
3 2.001098.000.00.00.H54 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp(cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
4 1.005452.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
5 2.001091.000.00.00.H54 Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
6 2.001087.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình
7 2.001766.000.00.00.H54 Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp (cấp tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Thông tin điện tử và Phát thanh truyền hình