CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 59 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 GD&DT-028 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp THCS Giáo dục & Đào tạo
2 GDDT_01 Thành lập nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
3 GDDT_03 Sáp nhập, chia, tách nhà trường, nhà trẻ. Giáo dục & Đào tạo
4 GDDT_05 Cho phép hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ Giáo dục & Đào tạo
5 GDDT_07 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục & Đào tạo
6 GDDT_02 Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
7 GDDT_04 Chuyển trường đối với học sinh Tiểu học Giáo dục & Đào tạo
8 GDDT_38 Hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo Giáo dục & Đào tạo
9 GDDT_16 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục & Đào tạo
10 GDDT_17 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Giáo dục & Đào tạo
11 GDDT_18 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Giáo dục & Đào tạo
12 GDDT_19 Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Giáo dục & Đào tạo
13 GDDT_20 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Giáo dục & Đào tạo
14 GDDT_21 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục & Đào tạo
15 GDDT_22 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Giáo dục & Đào tạo