CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 18 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.001386.000.00.00.H54 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng
2 1.004607.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
3 2.000655.000.00.00.H54 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế dự phòng
4 1.004564.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
5 1.004568.000.00.00.H54 Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
6 1.004541.000.00.00.H54 Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
7 1.000844.000.00.00.H54 Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng
8 1.002467.000.00.00.H54 Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế dự phòng
9 1.002944.000.00.00.H54 Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế dự phòng
10 1.004488.000.00.00.H54 Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng
11 1.004477.000.00.00.H54 Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế dự phòng
12 1.004471.000.00.00.H54 Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế dự phòng
13 1.004461.000.00.00.H54 Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế dự phòng
14 1.003580.000.00.00.H54 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II Y tế dự phòng
15 1.003958.000.00.00.H54 Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng