CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 20 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 01: YTDP Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
2 1.001386.000.00.00.H54 Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng Y tế dự phòng
3 2.000655.000.00.00.H54 Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng Y tế dự phòng
4 Thủ tục 02: YTDP Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp Y tế dự phòng
5 Thủ tục 03: YTDP Cấp thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
6 Thủ tục 04: YTDP Cấp lại thẻ nhân viên tiếp cận cộng đồng Y tế dự phòng
7 Thủ tục 05: YTDP Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS Y tế dự phòng
8 Thủ tục 06: YTDP Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Y tế dự phòng
9 Thủ tục 11: YTDP Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Y tế dự phòng
10 Thủ tục 12: YTDP Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm Y tế dự phòng
11 Thủ tục 18: YTDP Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện Y tế dự phòng
12 Thủ tục 19: YTDP Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự Y tế dự phòng
13 Thủ tục 20: YTDP Công bố lại đối với cơ sở công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất Y tế dự phòng
14 Thủ tục 22: YTDP Công bố cơ sở y tế đủ điều kiện huấn luyện cấp chứng chỉ chứng nhận về y tế lao động đối với cơ sở y tế thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Y tế dự phòng
15 Thủ tục 21: YTDP Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ Y tế dự phòng