CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 119 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
61 1.010826.000.00.00.H54 Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
62 2.002307.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
63 2.002308.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
64 1.010935.000.00.00.H54 Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
65 1.010936.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
66 1.010937.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
67 1.009466.000.00.00.H54 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm xã hội
68 1.009467.000.00.00.H54 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm xã hội
69 2.001955.000.00.00.H54 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm xã hội
70 1.009873.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm và an toàn lao động
71 1.009874.000.00.00.H54 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm và an toàn lao động
72 2.002341.000.00.00.H54 Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm và an toàn lao động
73 2.002343.000.00.00.H54 Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm và an toàn lao động
74 1.000448.000.00.00.H54 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm xã hội
75 1.000436.000.00.00.H54 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tiền lương và bảo hiểm xã hội