CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 102 thủ tục
dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực Thao tác
61 1.003963.000.00.00.H54 Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Sở Y tế Dược phẩm
62 1.012262.000.00.00.H54 Xếp cấp chuyên môn kỹ thuật Sở Y tế Khám chữa bệnh
63 1.012270.000.00.00.H54 Điều chỉnh giấy phép hành nghề Sở Y tế Khám chữa bệnh
64 1.012272.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền Sở Y tế Khám chữa bệnh
65 1.002292.000.00.00.H54 Đánh giá duy trì đáp ứng thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc Sở Y tế Dược phẩm
66 1.002339.000.00.00.H54 Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với cơ sở kinh doanh không vì mục đích thương mại Sở Y tế Dược phẩm
67 1.003613.000.00.00.H54 Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Sở Y tế Dược phẩm
68 1.012280.000.00.00.H54 Điều chỉnh giấy phép hoạt động Sở Y tế Khám chữa bệnh
69 2.000980.000.00.00.H54 Cấp giấy chứng nhận người sở hữu bài thuốc gia truyền và phương pháp chữa bệnh gia truyền thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Khám chữa bệnh
70 1.001138.000.00.00.H54 Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Sở Y tế Khám chữa bệnh
71 1.012258.000.00.00.H54 Cho phép người nước ngoài vào Việt Nam chuyển giao kỹ thuật chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh hoặc hợp tác đào tạo về y khoa có thực hành khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám chữa bệnh
72 1.012265.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng Sở Y tế Khám chữa bệnh
73 1.012275.000.00.00.H54 Đăng ký hành nghề Sở Y tế Khám chữa bệnh
74 1.012276.000.00.00.H54 Thu hồi giấy phép hành nghề đối với trường hợp quy định tại điểm i khoản 1 Điều 35 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh Sở Y tế Khám chữa bệnh
75 1.012279.000.00.00.H54 Cấp lại giấy phép hoạt động Sở Y tế Khám chữa bệnh