CƠ QUAN THỰC HIỆN


Tìm thấy 621 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ quan Lĩnh vực
1 Thủ tục 27 Mức độ 4 Cho phép họp báo Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 Thủ tục 26 Mức độ 4 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 Thủ tục 40 Mức độ 4 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 Thủ tục 43 Mức độ 3 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 Thủ tục 41 Mức độ 3 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
6 Thủ tục 21 Mức độ 4 Cấp giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh). Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
7 Thủ tục 19 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
8 Thủ tục 18 Mức độ 4 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
9 Thủ tục 20 Mức độ 4 Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
10 Thủ tục 17 Mức độ 4 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (trong phạm vi nội tỉnh) Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
11 Thủ tục 22 Mức độ 4 Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Bưu chính
12 BXH_05 Mức độ 3 Giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần Cấp Quận/huyện Bảo hiểm xã hội
13 BHXH_10 Mức độ 3 Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế (Có dữ liệu hiện đang quản lý tại BHXH Huyện, thành phố) Cấp Quận/huyện Bảo hiểm xã hội
14 Thủ tục 11 Mức độ 3 Chuyển nhượng Văn phòng công chứng Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp - công chứng
15 Thủ tục 12 Mức độ 3 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt hoạt động) Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp - công chứng