CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Thủ tục 26 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
2 Thủ tục 27 Cho phép họp báo Báo chí
3 Thủ tục 40 Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
4 Thủ tục 41 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
5 Thủ tục 43 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí