CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 1.004637.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
2 2.001171.000.00.00.H54 Cho phép họp báo Báo chí
3 1.004640.000.00.00.H54 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin Báo chí
4 1.003888.000.00.00.H54 Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài Báo chí
5 2.001173.000.00.00.H54 Cho phép họp báo (nước ngoài) Báo chí