CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Cơ Quan Lĩnh vực
1 1.009386.000.00.00.H54 Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
2 1.009374.000.00.00.H54 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
3 2.001171.000.00.00.H54 Cho phép họp báo (trong nước) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
4 1.003888.000.00.00.H54 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí
5 2.001173.000.00.00.H54 Cho phép họp báo (nước ngoài) Sở Thông tin và Truyền thông Báo chí